Subsidie SNN voor MKB-ondernemingen

Op maandag 21 juni 2021 is er een nieuwe subsidie beschikbaar gesteld vanuit het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) voor de digitalisering van MKB-ondernemingen. Met de “subsidie Digitalisering MKB” kunnen mkb-bedrijven en culturele- & maatschappelijke organisaties in de provincie Groningen budget aanvragen voor digitalisering. Hierbij kan gedacht worden aan het opzetten, verbeteren of verder beveiligen van een digitale dienstverlening.

Over de regeling #

In totaal is er een budget van €750.000,- beschikbaar gesteld vanuit het Coronafonds dat de provincie heeft opgezet. De subsidie kan gebruikt worden voor:

  • De aanschaf van nieuwe producten (uitgezonderd hardware), diensten en/of processen voor digitalisering;
  • Het verbeteren van bestaande producten, diensten of (bedrijfs-)processen door toepassing van digitalisering.

Dit betekent dat onder andere de volgende voorbeelden in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie:

  • Een website laten bouwen en/of een webwinkel laten bouwen en/of het verbeteren hiervan;
  • De aanschaf van een online boekings- of reserveringssysteem;
  • De koppeling van webshops aan voorraadadministratie en/of management;
  • Het online leveren van diensten;
  • Het uitvoeren van een scan om digitale veiligheid van bedrijven te verbeteren;
  • Het effectief gebruikmaken van bestaande online shops zoals Marktplaats, Facebook, Google, en Instagram.
Subsidie SNN voor MKB-ondernemingen

Update 21-07-2021 #

Inmiddels hebben ruim 284 ondernemers de subsidie aangevraagd, wat betekent dat het beschikbare budget overschreden is. Er is grote belangstelling voor deze subsidie en er is meer subsidie aangevraagd dan dat er budget is. Voor alle aanvragen tot en met 15 juli is er subsidie beschikbaar mits de aanvraag voldoet aan alle vereisten.

Voor aanvragen welke op of na 16 juli zijn ontvangen is het nog onduidelijk of er genoeg subsidie beschikbaar is. Dit hangt af van de eerder ingediende aanvragen en de beoordeling daarvan. Mochten er aanvragen bij zitten die niet aan de regeling voldoen, dan komen die aanvragen niet in aanmerking voor de subsidie. Dit zorgt er voor dat er budget doorschuift. Mocht er uiteindelijk een datum zijn waarop definitief het laatste budget uit de subsidie pot wordt toegekend dan zal een notaris, door middel van een loting, bepalen op welke volgorde de aanvragen van die dag worden behandeld.

bronnen: snn.nl https://www.snn.nl/ondernemers/subsidie-digitalisering-groningen-2021/aangevraagd, snn.nl https://www.snn.nl/nieuws/laatste-kans-om-de-subsidie-digitalisering-groningen-aan-te-vragen

Powered by BetterDocs